Το φροντιστήριο

To φροντιστήριο Διάκριση απευθύνεται σε μαθητές που ακολουθούν στη Γ Λυκείου ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ή σπουδών οικονομίας και πληροφορικής.

Μαθητές που έχουν στόχο ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ σχολές.

Οι μαθητές εισάγονται στο φροντιστήριο έπειτα από επιλογή που γίνεται με εξετάσεις.

Κατατάσσονται σε ομοιογενή τμήματα.

Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να ακολουθήσουν τους κανόνες του φροντιστηρίου και τους ρυθμούς του που είναι απαιτητικοί και εντατικοί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξετάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα.